پروژه تحقیقی انگلیسی‌ها برای ابتلای مستقیم ویروس کرونا به انسان تصویب شد

چندین موسسه تحقیقاتی و دانشگاهی انگلیس قرار است در درون یک آزمایش تجربی، ۹۰ نفر را در محیط کنترل شده به ویروس کووید ۱۹ مبتلا کنند.

این ۹۰ نفر که سن شان بین ۱۸ تا ۳۰ سال است با اراده خودشان به این آزمایش تن داده اند. آنها در طی این تحقیقات به طور ۲۴ ساعته بستری خواهند بود تا تغییرات سیستم دفاعی و سلامت شان هر لحظه مورد مراقبت قراربگیرد.

این اولین آزمایش تجربی کنترل شده مبتلا ساختن انسان با ویروس عفونی کرونا است که زندگی بشر را مختل کرده است.

محققین امیدوارند از طریق این آزمایش در درجه اول بفهمند چه مقدار از این ویروس آدمها را مریض می کند. در ادامه به شکل دقیقتری پی خواهند برد رفتار بدن انسان با بیماری چگونه خواهد بود.

این آزمایش خطرناک ( ابتلای ۹۰ نفر به ویروس) مورد تصویب قرار گرفت چون بعد از یک سال مقابله با انواع خطرهایی که این ویروس ایجاد می کند محققین مجهز به انواع داروهای مقابله کننده ای هستند که تاکنون تجربه شده است.

در قدم بعدی مسولین پروژه، واکسن های موجود را به بدن این ۹۰ نفر تزریق می کنند تا سطح و مقدار دفاع بدن شان را نیز اندازه بگیرند.

این رویارویی مستقیم با ویروس کووید به دانشمندان کمک خواهد کرد در آینده مسیر سریعتر و کوتاهتری برای تهیه واکسن برای ویروس های دیگر فراهم شود.

The U.K. approved the world’s first COVID-19 human challenge trial

Image source
https://metro.co.uk/

More from مرد روز
پنج عکاس و ستایش بدن زن
  BIOCITY GERO GRÖSCHEL. AGNESE CORNELIO
Read More