سلفی پا – حسن افضلی

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی است. لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا سادگی و صمیمت و درنگ تکثیر شود.

info@marde-rooz.com

More from مرد روز

چرا زنان ارگاسم دارند

ارگاسم و بویژه لحظه بسیار لذت بخش به اوج رسیدن، پاداشی است...
بیشتر بخوان