سلفی پا – حسن در مسیر خوب

همه ما گاهی فرصت می یابیم با وجود همه نامرادی های روزگار، آرام و شاد باشیم…

مجموعه «سلفی پا » بهانه ایی است برای ثبت و سهیم شدن این لحظه های ساده شخصی… لحظه های درنگ و تامل و قدر زندگی را با همه سختی ها دانستن…

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید.
info@marde-rooz.com

More from مرد روز

عکس‌های زیبا از زن که از سیاه و سفید تبدیل به رنگی می‌شود

Aurimas Valevičius https://35photo.pro/photo_1629612/#author/1629612
بیشتر بخوان