تحقیقی در باره نقش ترس در زندگی حیوانات

شاید هزاران سال است که انسان عین بقیه حیوانات موقع راه رفتن یا غذا خوردن، هر لحظه دور و بر خودش را نمی پاید مبادا که شکار شود. بخصوص از وقتی که خود انسان تبدیل به شکارچی اصلی سیاره ما شد.

اما ترس از خورده شدن ( شکار شدن) تاثیر عظیمی بر بخش بزرگی از حیوانات روی زمین داشته است. بسیاری از انواع حیوانات حتی کل نسل شان به خاطر عدم انطباق با قدرت و سرعتش شکارچیان، منقرض هم شده اند.

دستیابی به غذای کمتر مهمترین تاثیر قابل روئیت در بین موجودات قابل شکار شدن می باشد. آنها مدام باید این طرف و آنطرف سرک بکشند و از محوطه های غنی غذایی فاصله بگیرند چون خطر شکار شدن بیشتر است. اما خود « ترس» نیز تاثیرات جبران ناپذیری ایجاد می کند.

محققین کانادایی آزمایشات میدانی مختلفی در باره تاثیر ترس و نقش آن در نوعی از بلبل تدارک دیده اند که ثابت می کند:

۱- قدرت باروری بلبل ماده در مصاف با ترس کمتر می شود.

۲- تاثیرات مخرب ترس به نسل های بعدی هم منتقل می شود

برای این آزمایش درون یک جزیره کنترل شده با گذاشتن غذای اضافی و دور نگه داشتن پرنده های شکاری به ثبت میزان باروری بلبل ماده و افزایش جمعیت این نوع پرنده پرداختند.

در مرحله بعدی در همان منطقه بلندگوهایی روی درختان نصب کردند که مدام صدای انواع پرنده های شکاری یا گربه وحشی را پخش می کرد. در نتیجه ترس مداوم از شکار شدن، بلبل های ماده کمتر از حد معمول تخم گذاشته اند.

تاثیر ترس آنقدر زیاد بود که به نسل های بعدی هم سرایت کرد. بلبل های نر به دنیا آمده از مادران ترسیده که غذای کمتری به دست آورده بودند ضعیف تر از نرهای معمولی بودند.

نسل دوم نرهای بزرگ شده توسط مادر ترسیده حتی مقدار آوازخوانی های غریزی اش کمتر بود. پرنده نر با قابلیت ابراز قدرت آوازخوانی اش می تواند بلبل ماده بیشتری را جذب خود و شانس تولیدمثلش را افزایش دهدد. ولی این پسرات ترسیده که به خاطر ترس والدین از شکار شدن، از آنها آوازهای کمتر و ساکت تری شنیده بودند قادر به ابراز وجود لازم نبودند.

در باره این تحقیق و نقش ترس در زندگی حیوانات می شود به انواع مختلف تعبیر و تعریف دست یافت که شاید به زندگی اجتماعی انسان هم ربط پیدا کند.

شاید یک تعبیرش می تواند این باشد که اذیت و توهین و تحقیر و محدود نگه داشتن و از همه مهمتر ترساندن یک جامعه یا یک گروه یا یک جنسیت یا یک نوع ایده و روش زندگانی، با هر انگیزه اخلاقی که باشد در نهایت به نفع انسانها نیست و تاثیرش مخرب تر و عمومی تر از ترس یک اقلیت مخصوص یا یک نسل می باشد.ترجمه بخشی از مقاله
Being eaten

https://aeon.co/essays/fear-of-being-eaten-shapes-brains-behaviour-and-ecosystems

More from ماهان طباطبایی
یافتن آرامش یعنی تلاش برای نگه داشتن اکنون
هیچ شکی وجود ندارد که جامعه بشری با شتاب هر چه بیشتر...
Read More