سلفی پا – گیسو شیرازی

راستش را بخواهید ایده سلفی پا، آن هم به عنوان فرصتی ساده برای تامل و درنگ را مدیون سلفی های هستیم که « گیسو شیرازی» نویسنده و مدرس، از مدتها پیش منتشر می کرد.

خوانندگان نوشته ها و گزارش های گیسو شیرازی شاهدند که او برای گریز از همهمه روزمره زندگی، مدام لحظات آرام و ساکت شخصی را تبلیغ می کند.

او امیدوار است در حدی که می توانیم به این حرف سهراب سپهری نزدیک شویم که: «آفتابی لب درگاه شماست که اگر در بگشایید به رفتار شما می‌تابد»

گیسو شیرازی در اینستاگرامفیسبوک

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا منتشر کنیم

info@marde-rooz.com

سلفی پا در مجله مرد روز

More from مرد روز
پشت صحنه عکس های مجله پلی بوی
عکاس هلندی Patrick Van Dam خودش سال ها برای شعبه پلی بوی...
Read More