سلفی پا – گیسو شیرازی

راستش را بخواهید ایده سلفی پا، آن هم به عنوان فرصتی ساده برای تامل و درنگ را مدیون سلفی های هستیم که « گیسو شیرازی» نویسنده و مدرس، از مدتها پیش منتشر می کرد.

خوانندگان نوشته ها و گزارش های گیسو شیرازی شاهدند که او برای گریز از همهمه روزمره زندگی، مدام لحظات آرام و ساکت شخصی را تبلیغ می کند.

او امیدوار است در حدی که می توانیم به این حرف سهراب سپهری نزدیک شویم که: «آفتابی لب درگاه شماست که اگر در بگشایید به رفتار شما می‌تابد»

گیسو شیرازی در اینستاگرامفیسبوک

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا منتشر کنیم

info@marde-rooz.com

سلفی پا در مجله مرد روز

More from مرد روز
۵ کاریکاتور در باره کاندوم
کاندوم یکی از مهمترین ابداعات جامعه بشری است.
Read More