شرکت معماری زها حدید و برج دوقلویی برای ۳۰۰ هزار نفر

شرکت معماری عراقی انگلیسی زها حدید قرار است برای مرکز توسعه و تحقیقات تکنولوژی چین مجموعه ایی اداری بسازد که ۳۰۰ هزار کارمند را پذیرا باشد.

این مجموعه که از دو برج در هم تنیده ساخته می شود در کنار یک پارک در شهر « شنژن» قرار خواهد گرفت. این ساختمان عظیم از مواد بازیافت شده یا موادی که سهم کربنی شان کمتر است تهیه می گردد. طبقات این مجموعه تراس های گلخانه ایی دارند که به مرور در طبقات پایین در پارک ادغام می شوند.

سیستم حمل و نقل متروی زیرزمینی و امکانات مربوط به استفاده از دوچرخه برای برای رفت و آمد کارمندان جزو جزئیات فنی دو برج ۴۰۰ متری می باشد.

معمار عراقی زها حدید درسن ۶۵ سالگی و در اوج شهرت بین المللی در سال ۲۰۱۶ فوت کرد ولی سبکی از معماری را در شرکت خود پایه گذاری کرد که همچنان از بهترین های سیاره ما است.

Supertall skyscrapers linked by planted terraces to be built in Shenzhen by Zaha Hadid Architects

More from مرد روز
چهار اشتباه در شروع بدنسازی
برای به دست اوردن قدرت بهتر است تمرینات مربوط به مرکز ثقل...
Read More