سلفی پا – مرد ایرانی

زندگی فقط همهمه، نگرانی، دویدن، طمع، تمایل، رقابت و غصه نیست. تک تک ما لحظات ساده و آرامی داریم که به یاد می آوریم به اندازه خودمان انسان های راحتی هم می توانیم باشیم. مبلغ این لحظات باشیم.

سلفی پای خود را به آدرس مجله مرد روز بفرستید تا منتشر کنیم.

info@marde-rooz.com

آرشیو سلفی پا در مجله مرد روز

More from مرد روز

پنج حالت عشقورزی جسورانه برای بدن ورزشکارانه

قرار نیست بدن یک قهرمان ژیمناستیک، وزنه بردار یا کشتی گیر را...
بیشتر بخوان