اشتباه بزرگ یک انسان عاشق

عاشقی با همه زیبایی اش و خاطره ابدی که ایجاد می کند در بسیاری موارد می تواند سرانجام های بد و مخرب نداشته باشد اگر و فقط اگر همه آدمهای عاشق متوجه این اشتباه بزرگ می شدند که:

۱- منتظر باشی عاشق تو شود

معمولا افراد شروع می کنند نسبت به هم علاقه نشان دهند یا حتی مجذوب هم شوند ولی از همان اول یکی از دو نفر، عشقش به اندازه ایی نیست که بخواهد رابطه را به مرحله خیلی جدی و به سطح زندگی مشترک برساند.

یک زوج شاید انگیزه و حس اول شان برای شروع رابطه، صمیمی و واقعی بود چون همه چیز تازه است و به نظر می رسد هر دو نفر درون یک قایق نشسته اند و با هیجان و عاطفه برابر، دارند پارو می زنند.

همه چیز در شروع حتما عاشقانه است و حتی سکس شان هم نشان می دهد که عشق شان واقعی است ولی پس از مدت کوتاهی یکی از دو نفر می فهمد که مقدار دوست داشتن و به همراه آن مقدار ازخودگذشتگی و تعهدش با نفر دوم فرق دارد.

این تفاوت قرار نیست یکی را آدم بد بشناسد و دیگری را خوب… واقعیت این است که هر دوی شان نتوانستند دقت و شعور و تجربه کافی نسبت به عشقی که برای شان ایجاد شده است داشته باشند.

حتما یکی از دو عاشق پی می برد که عاشقتر است و متوجه کندی حرکت قایق عشق شان می شود ولی از همان لحظه متاسفانه وارد یک مسیر و تصمیم اشتباه می شود و آن اینکه منتظر می شود طرف مقابل دوباره عشقش به حالت اولش برگردد.

وقتی دیدی طرف مقابل عاطفه و هیجانی که در شروع رابطه داشت کاهش اشکار پیدا کرد دیگر واقعبینانه نیست که منتظر باشی عشقش دوباره اوج بگیرد.

این انتظار و امید یک ریسک جدی است حتی اگر این رابطه ماندگار بماند و با هم تشکیل خانواده دهید ولی آنکه عاشق این ماجرای یک طرفه است بهتر است بداند سرانجام های تلخ و مخرب، همیشه منتظر او خواهد بود.

The 2 Huge Mistakes Most People Make in Relationships

https://psiloveyou.xyz/the-2-huge-mistakes-most-people-make-in-relationships-83782517bafc

More from ماهان طباطبایی

توقعات نابجا، یکی از دلایل اصلی ناراضی بودن انسانها

چرا دنیا عادل نیست هزاران بار می شنویم که زندگی عادلانه نیست...
بیشتر بخوان