اشتباه بزرگ یک انسان عاشق

عاشقی با همه زیبایی اش و خاطره بی نظیری که ایجاد می کنه می تونه سرانجام های بد و مخرب داشته باشد چون آدمهای عاشق متوجه یک اشتباه بزرگ نمی شوند:

عشق دو نفر به هم می تونه یک اندازه نباشه

معمولا افراد وقتی نسبت به هم علاقه نشون می دن یا حتی مجذوب هم می شن یکی از دو نفر، عشقش به اندازه دیگری نیست و طبیعتا یقین کافی نداره که رابطه اش به زندگی مشترک ختم بشه.

شاید انگیزه و حس اول برای شروع رابطه، صمیمی و واقعی بود چون همه چیز تازه است و به نظر می رسه هر دو نفر درون یک قایق نشسته اند و با هیجان و عاطفه برابر، دارند پارو می زنن.

ولی پس از مدت کوتاهی یکی از دو نفر می فهمه که مقدار دوست داشتن و به همراه اون، مقدار ازخودگذشتگی و تعهدش با نفر دوم فرق دارد. این تفاوت قرار نیست باعث بهتر یا بدتر بودن یکی از دو نفر باشد…

در ادامه احتمالا یکی از دو عاشق پی می بره که عاشقتره ولی از همان لحظه متاسفانه وارد یک مسیر و تصمیم اشتباه می شه و آن اینکه منتظر می شه طرف مقابل دوباره عشقش به حالت اولش برگرده.

وقتی دیدی طرف مقابل، عاطفه و هیجانش در شروع رابطه کاهش آشکار پیدا کرد واقعبینانه نیست فکر کنی عشقش دوباره اوج بگیره. حتی اگر این رابطه ماندگار بمونه و تشکیل خانواده بدهید جدایی همیشه در تیررس خواهد بود. جدایی همیشه بین تان خواهد بود.

The 2 Huge Mistakes Most People Make in Relationships

https://psiloveyou.xyz/the-2-huge-mistakes-most-people-make-in-relationships-83782517bafc

More from ماهان طباطبایی
محو شدن شغل ها در آینده و گور پدر کار
استاد تاریخ یکی از دانشگاه های امریکا James Livingston که تخصص و زمینه...
Read More