اشتباه بزرگ یک انسان عاشق

عاشقی با همه زیبایی اش و خاطره بی نظیری که ایجاد می کند می تواند سرانجام های بد و مخرب داشته باشد چون آدمهای عاشق متوجه یک اشتباه بزرگ نمی شوند:

عشق دو نفر به هم می تواند یک اندازه نباشد

معمولا افراد وقتی نسبت به هم علاقه نشان می دهند یا حتی مجذوب هم می شوند یکی از دو نفر، عشقش به اندازه دیگری نیست و طبیعتا یقین کافی ندارد که رابطه اش را به مرحله خیلی جدی و به سطح زندگی مشترک برساند.

شاید انگیزه و حس اول برای شروع رابطه، صمیمی و واقعی بود چون همه چیز تازه است و به نظر می رسد هر دو نفر درون یک قایق نشسته اند و با هیجان و عاطفه برابر، دارند پارو می زنند.

ولی پس از مدت کوتاهی یکی از دو نفر می فهمد که مقدار دوست داشتن و به همراه آن مقدار ازخودگذشتگی و تعهدش با نفر دوم فرق دارد. این تفاوت قرار نیست باعث بهتر یا بدتر بودن یکی از ان دو نفر باشد…

در ادامه احتمالا یکی از دو عاشق پی می برد که عاشقتر است ولی از همان لحظه متاسفانه وارد یک مسیر و تصمیم اشتباه می شود و آن اینکه منتظر می شود طرف مقابل دوباره عشقش به حالت اولش برگردد.

وقتی دیدی طرف مقابل، عاطفه و هیجانش در شروع رابطه کاهش آشکار پیدا کرد واقعبینانه نیست فکر کنی عشقش دوباره اوج بگیرد

حتی اگر این رابطه ماندگار بماند و تشکیل خانواده بدهی جدایی همیشه در تیررس خواهد بود.

The 2 Huge Mistakes Most People Make in Relationships

https://psiloveyou.xyz/the-2-huge-mistakes-most-people-make-in-relationships-83782517bafc

More from ماهان طباطبایی
هفت نوع آدم مجرد
۱- مجرد عزادار مجردی که قبلا شانس آورده بود و درون یک...
Read More