ژاپن به سرعت پیر می شود

ژاپن از حدود ۱۰ سال پیش، به طور مداوم از جمعیت میانسال و جوانش کاسته می شود. در سال ۲۰۱۸ از کل جمعیت کشور ۴۳۰ هزار نفر کاهش داشته است، چیزی در حد اهالی یک شهر متوسط …

برای همین بی دلیل نیست که زنان مسن یکی از نواحی کشاورزی ژاپن به خاطر کاهش تعداد مردان، خودشان را برای جلوگیری از صدمه میمونها به مزارع، مسلح کرده اند.

کشاورزان مدتی است گرگ های مصنوعی در اطراف روستاها و مزارع و حتی چند شهر تعبیه کرده اند که باعث جلوگیری از تردد گراز، آهو و خرسها به درون مناطق مسکونی شوند.

مدل زندگی در ژاپن، حدود ۳۰ سال است که بعد از سقوط اقتصادی دهه ۷۰ نتوانست به حالت رشد لازم برسد. به عبارتی دیگر، ژآپن در چند دهه گذشته مدام در سطح رشد حدود ۱ درصدی درجا زده است.

وضعیت اقتصادی بی رمق تاثیر درازمدتی روی شهروندان ژاپن به لحاظ تشکیل خانواده و تولید مثل داشته است.

حدود سه و نیم میلیون ژاپنی بین ۴۰ الی ۵۰ وجود دارند که ازدواج نکرده اند و هنوز در خانه والدین شان زندگی می کنند.

نزدیک به یک پنجم مردان ژاپن بین سنین ۱۶ تا ۴۹ ساله هیچ علاقه ایی به رابطه جنسی ندارند و به طور عامیانه از آنها به عنوان « مردان چمن خوار» یاد می شود.

همزمان با این بحران، به خاطر کرونا، ژاپن ( و اغلب کشورهای دنیا) امسال کمترین مقدار بارداری ها را دارند ورشد تولیدمثل شان در سال اینده بیشتر از قبل کاهش می یابد.

The Meaning of Japan’s Fertility Crisis

https://www.nationalreview.com/magazine/2020/12/17/the-meaning-of-japans-fertility-crisis/

One of Japan’s ‘monster wolves’ (Toru Yamanaka/AFP via Getty Images)

More from مرد روز
هفت علامت قبراق نبودن بدن
آگر از نظر فیزیکی سرحال باشید و ورزش در برنامه های هفتگی...
Read More