زودارضایی همسرم دارد عشق ما را نابود می‌کند

ما از دبیرستان همدیگر را می شناختیم. به دو دانشگاه مختلف در دو شهر دور از هم رفتیم ولی دوستی و محبت مان برقرار ماند. ۷ ماه است ازدواج کردیم. همه چیز خوب پیش می رود جز سکس ما… او خیلی زود ارضا می شود.

اوائل هنوز لخت نمی شدم تمام می شد. این اواخر یک ذره بهتر شده ولی همچنان کارش یک دقیقه هم طول نمی کشد. او البته ادامه می دهد ولی حس و هیجان اولیه را ندارد و البته شرم و خجالت هم اذیتش می کند.

من عاشقش هستم و نمی خواهم ناراحتی اش را ببینم ولی آنطور که باید هر دوی ما از سکس لذت نمی بریم.

وایگرا را هم چند بار امتحان کرد ولی این قرص برای این کار نیست چون او مشکل شل بودن یا برجسته نشدن آلت تناسلی اش را ندارد. تنها فرق وایگرا این است که می تواند گاهی بیشتر از سه بار ولی همچنان سریع ارضا شود…

وایگرا او را خسته می سازد. برای من هم سخت است دوباره به نقطه تحریک شده قبلی برگردم چون هماغوشی مان مدام قطع می شود.

این مشکل دارد روی رابطه و عشق ما تاثیر می گذارد. او زودرنج و بهانه گیر شده است و من هم گاهی تلافی این مشکل را در ماجراهای روزانه بروز می دهم. من او را دوست دارم و به هم جذبه جنسی داریم. حتما راهی هست که به اندازه عشق مان بتوانیم به هم لذت دهیم!

پروانه عزیز

حدود ۳۰ درصد مردان دنیا در سنین مختلف به نحوی با این مشکل روبرو می شوند.

زودارضایی مشکل شان جسمی و فیزیکی نیست. آنها تستوسترون کمتر یا میل جنسی کمتر ندارند

شروع زودارضایی به خاطر اضطراب و نگرانی است بعد شرم و ترس ناشی از زودارضایی، آنها را مضطربتر می کند. گاهی علاقه و هیجان جنسی بیش از حد باعث زودارضایی می شود.

مردانی که زودارضا می شوند شاید بدن شان در ساعات متمادی روز دچار هیجان و تحریک هستند و وقتی نوبت عشقوورزی می شود تقریبا نزدیک آخر خط ارضا هستند.

صبور باش و به او زمان بده…. به او نشان بده که لذت جنسی زنانه فقط محدود به دخول نیست و نقاط حساس جنسی دیگری که داری می تواند لذتت را کامل کند.

کمک کن بدون دخول ترا به اوج برساند تا اعتماد به نفس خود را باز یابد. بعد از آن به مرور قدرت اجرایی اش کاملتر می شود.

Premature Ejaculation Myths, Debunked

https://www.askmen.com/daily/sex_tips_400/416_premature-ejaculation-myths.html

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/premature-ejaculation/symptoms-causes/syc-20354900

image source

Written By
More from بهمن
من نمی توانم پدر بشوم
پسری هستم 28 ساله، مجرد، با دختری دوست هستم 22 ساله که...
Read More