۱۲ دقیقه ورزش شدید روزانه برای سلامت عمومی بدن کافی است

جدیدترین تحقیق در باره سلامت عمومی نشان داده است ۱۲ دقیقه ورزش شدید روزانه می تواند باعث ایجاد تعادل فعل و انفعالات شیمیایی اعضای بدن انسان بشود.

دویدن، دوچرخه سواری پر شتاب، قدم زدن سریع یا قدم زدن در سربالایی، شنا و هرنوع تمرین وزنه برداری، جزو حرکات بدنی هستند که از آنها با عنوان ورزش شدید یاد می شود.

به عبارتی ساده تر، هر تمرین بدنی که بتواند ضربان قلب فرد را به بالای ۱۲۰ بار در دقیقه برساند تمرین بدنی شدید می گویند.

در تحقیق فوق، بیش از ۵۰۰ نوع علائم متابولیسم بدن ۴۱۱ زن و مرد میانسال پس از انجام ۱۲ دقیقه ورزش روزانه ثبت شد.

برای مثال اگر مقدار «  نمک اسید گلوتامیک» بدن بالا باشد تاثیر مستقیمی روی سلامت قلب، افزایش مشکلات مربوط به بیماری قند و کاهش طول عمر خواهد داشت. محققین توانستند ثابت کنند ۱۲ دقیقه ورزش سریع شرکت کنندگان این آزمایش کلینکی، منجر به کاهش ۲۹ درصدی مقدار « گلوتامیک» بدن گشته است.

همانطور که یک آزمایش خون ساده می تواند نشان دهد قدرت تصفیه کلیه هر فرد چقدر است، به همان نسبت بدن انسان صدها نشانه حیاتی دیگر دارد که می تواند گویای سلامت همه اعضای بدن، مغز و غدد داخلی باشد.

Just 12 Minutes of Intense Exercise Is Enough to Change Biomarkers in Your Blood

https://www.sciencealert.com/just-12-minutes-of-intense-exercise-is-enough-to-change-biomarkers-in-your-blood

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.050281

image source
(Grace Cary/Moment/Getty Images)

More from مرد روز
ژاپن به سرعت پیر می شود
ژاپن از حدود ۱۰ سال پیش، به طور مداوم از جمعیت میانسال...
Read More