نسخه زندگی

و در اعماق وجودِ همه‌مان، سطلی است پر از رویـاهای مچاله شده. «همه ما به یک نسخه آغـوشِ گرم و‌ ناب، چشمانی که بفهمندمان… نیازمندیم…»

More from هدیه کدخدایی
او کو
مرا اگر بر در بهشت بیارند، اول در نگرم که او در...
Read More