نسخه زندگی

و در اعماق وجودِ همه‌مان، سطلی است پر از رویـاهای مچاله شده. «همه ما به یک نسخه آغـوشِ گرم و‌ ناب، چشمانی که بفهمندمان… نیازمندیم…»

More from هدیه کدخدایی
حسادت عاشقانه
جایزه اسکار بهترین نوع حسادت هم میرسه به حضرت سعدی که میفرمانرشکم...
Read More