حسادت عاشقانه

جایزه اسکار بهترین نوع حسادت هم میرسه به حضرت سعدی که میفرمان
رشکم آید که کسی سیر، نگه در تو کند …

More from هدیه کدخدایی
مگه میشه هیچوقت عاشق نشد
همیشه اونهایی که ادعا میکنن «ما هیچ‌وقت عاشق نمیشیم» از بقیه سخت‌تر...
Read More