حسادت عاشقانه

جایزه اسکار بهترین نوع حسادت هم میرسه به حضرت سعدی که میفرمان
رشکم آید که کسی سیر، نگه در تو کند …

More from هدیه کدخدایی
ناگفته‌ها آدمها را از هم دور می‌کند
می فرمایند: ﺁﺩﻡ ها ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯه ﯼ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ‌ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ،...
Read More