بهترین راهنمای زندگی می‌تواند دوره جوانی خودمان باشد

آدمها بدشان نمی آید در زندگی شان، فردی را بیابند که بتوانند به دانش و تجربه و خردمندی اش تکیه کنند. همه ما امیدواریم یک آموزگار یا راهنما یا الگوی فردی در زندگی پیدا کنیم.

تصور عمومی این است که آدم های خردمند و اهل نصیحت و راهنمایی باید افراد مسن باشند ولی از یک جهت می شود این احتمال را مطرح کرد که افراد جوان هم توانایی تشخیص و راهنمایی دیگران را دارند. بخصوص اگر راهنمای مورد نظر، دوره جوانتر خود آدم باشد.

همه ما از محله دوران جوانی یا اولین محل کار یا دبیرستان و دانشگاه مان وقتی گذر می کنیم احساسات و خاطراتی از آن زمانها به سراغ ما می آید. بیشتر از همه متوجه این حس می شویم که انگار یک فرد دیگر بوده ایم. ترس ها و نیازها و امید های ما فرق داشت.

در واقعیت زندگی، وقتی به شخصیت قدیمی تر خود، دقت می کنیم متوجه تاثیرات رفتار و انتخاب های دوران جوانی خود می شویم. دوستی هایی که در دهه ۲۰ زندگی ایجاد کرده ایم. تصمیماتی که برای درس خواندن و شغل گرفته ایم و خطاها و موفقیت هایی که کسب کرده ایم. به عبارتی هر چه بودیم باعث ایجاد شخصیت و موقعیت کنونی ما شده است.

از این زاویه دید، اگر به اعمالی که الان از ما سر می زند، و نگرانی ها و غصه ها و امیدهایی اکنون خود بنگریم شاید بتوانیم تعریف و شناخت درست تری از ۱۰ سال بعد خود داشته باشیم.

شاید پیشبینی ما از هویت و شخصیت ۱۰ سال بعد ما درست در نیاید ولی یاد می گیریم همیشه و در هر سن، تامل لازم را برای انتخاب ها و تصمیمات مان به کار ببریم چون می فهمیم که حتما نقش مهمی در هویت آینده ما خواهند داشت.

Your Younger Self Is Your Greatest Mentor

More from ماهان طباطبایی
کارهایی که ما مردان یواشکی مرتکب میشویم
۱- بعضی وقتها ما مردان می توانیم و می خواهیم که فقط...
Read More