زیبایی با شکوه مردان

در مقابل خطوط ظریف و کش و قوس بدن زن، زیبایی با وقار و قدرتمند بدن مرد قرار دارد.

متاسفانه زیبایی بدن مردانه هم جزو دهها بخش از هویت مردانه است که تربیت و اجتماع، همچنان اصرار دارند که دیده نشود.

More from مرد روز
هفت عکس بهاری از سیاره کوچک ما
هنوز قطعی نشده است که در این میلیاردها کهکشان با میلیاردها ستاره...
Read More