زیبایی با شکوه مردان

در مقابل خطوط ظریف و کش و قوس بدن زن، زیبایی با وقار و قدرتمند بدن مرد قرار دارد.

متاسفانه زیبایی بدن مردانه هم جزو دهها بخش از هویت مردانه است که تربیت و اجتماع، همچنان اصرار دارند که دیده نشود.

More from مرد روز

در رختخواب از زنان نپرسید آیا ارگاسم داشته اند

دکتر Debby Herbenick از مدیران سلامت سکس در دانشگاه ایندیانای امریکا می گوید:...
بیشتر بخوان