مادر و پسر داوطلب تزریق واکسن آزمایشی کرونا

پسر ۲۹ ساله که مدیر روابط عمومی دانشگاه واشنگتن است و مادر ۶۹ ساله اش، جزو داوطلبینی هستند که پذیرفتند واکسن های در حال بررسی روی آنها امتحان شود.

پسر این خانواده از فاز اول در آزمایش کلینیکی شرکت « مودرنا» حضور داشت. در فاز اول هدف آزمایشات، بی خطر بودن واکسن است. مادر ولی از فاز سوم به پسرش پیوست که قصد سازندگان واکسن در این مرحله، تشخیص قابلیت واکسن برای جلوگیری از ویروس کرونا در بدن است.

بیش از ۱۰ واکسن در سراسر سیاره ما به مراحل جدی تهیه واکسن های خود رسیده اند. در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار داوطلب در بیش از ۱۰ کشور دنیا واکسن های ازمایشی تزریق شده است.

در امریکا سه واکسن با همکاری دانشمندان چندین کشور، مراحل آزمایش فاز اول تا سوم را می گذرانند و در مجموع بیش از ۳۰ هزار نفر داوطلب، واکسن های فوق به بدن شان تزریق شده است.

چین با ۳ واکسن و انگلیس با ۱ واکسن و همکاری مشترک چندین کشور با هم، در مسابقه تصویب واکسن کرونا شرکت کرده اند.

Ian Haydon: برای من به عنوان یک شهروند ۲۹ ساله با بدنی سالم خیلی منطقی به نظر می رسید که واکسن کرونا باید با حضور دواطلب های امثال من ساخته شود.

Judy Stokes: من وقتی خبر شرکت دواطلبانه پسرم در مراحل تهیه واکسن را شنیدم احساس غرور کردم. می دانم که پسرم بی گدار به آب نمی زند و همه مسیر آزمایشات و تاثیرات تزریق واکسن در حال ساخت را آگاهانه پذیرفته است. من از همان مرحله اول در جزییات تلاش او بودم و وقتی به مرحله سوم واکسن « مودرنا» رسید من هم داوطلب شدم.

Ian Haydon: من به صورت آنلاین فرم داوطلب بودن را پر کردم. بعد آنها تلفنی با من تماس گرفتند و بعد از کامل شدن اطلاعات اولیه، درخواست کردند به طور حضوری چند آزمایش اولیه برای مناسب بودن وضعیت جسمی ام داشته باشم.

Judy Stokes : برای من ماجرای داوطلب شدن فرق می کرد. چون هم فاز سوم بود و هم اینکه ۶۸ ساله بودم و این برداشت غلط وجود داشت که خطرش برای امثال من بیشتر خواهد بود. آنها ولی توضیح دادند که واکسن وقتی به فاز دوم می رسد بی خطر بودنش محرز می گردد. مرحله سوم تایید واکسن مربوط است به موثر بودن ان.

Ian Haydon:تنها بخشی که صحبت از پرداخت پول به داوطلبین در قرار داد می شد پرداخت هر بار ۱۰۰ دلار برای هزینه رفت برگشت به کلینیک است. به عبارتی دقیقتر انگیزه اکثریت افراد داوطلب، ایجاد درآمد نیست. بعضی شرکت های تحقیقی و داروسازی واکسن های کرونا ممکن است وجه بیشتر یا کمتری برای دواطلبان و وقت شان در نظر بگیرند.

البته در دنیای داروسازی، گاهی به خاطر تاثیرات خطرناک جانبی با درج آگهی در رسانه ها برای افراد بین ۲ الی ۱۰ هزار دلار برای « انسان آزمایشگاهی » در نظر می گیرند ولی واکسن ها معمولا با همراهی داوطلبینی خواهد بود که چشمداشت مادی ندارند.

این مادر و پسر داوطلب در ضمن با وجود رقابت بین المللی شدید برای تهیه واکسن، نشانه ایی از شتاب یا سرعت بی دلیل ندیدند و همه چیز دقیق و صبورانه طی می شود.

What It’s Like to Participate in a Covid-19 Vaccine Trial

https://elemental.medium.com/what-its-like-to-participate-in-a-covid-19-vaccine-trial-1edbddf83220

More from ماهان طباطبایی
آیا میدانیم چقدر برای خود ارزش قائلیم؟
تا می رویم به شغل خودمان، یا داشتن بدن سالم یا ماشین...
Read More