اعتراض میمون به نابرابری

دکتر فرانس دوال استاد دانشگاه اتلانتا، متخصص رفتارشناسی انسان نخستین و پستانداران است. وی در بخشی از سخنرانی اش در باره حس برابری در حیوانات، تجریه اعتراض یک میمون به نابرابری را به نمایش می گذارد.

در این تجربه ازمایشگاهی،  دو میمون که همدیگر را از قبل می شناختند در ازای عمل ساده ای نظیر دادن تکه سنگ، تکه های بریده شده خیار پاداش می گیرند. دکتر دوال ترتیب جدیدی اتخاذ می کند تا به مشاهده رفتار دو میمون بپردازد.  دو میمون طبق معمول قرار است پس از تحویل تکه سنگ، تکه ای خیار دریافت کنند اما یکی از آنها یک حبه انگور دریافت می کند.

میمون دوم بلافاصه پی می برد که در برابر کار مشابه نصیبی از حبه انگور نبرده است. باید خودتان ببینید که او چگونه به سیستم پاداش دهی ( دستمزد) اعتراض می کند تا تبسمی هوشمندانه بر صورت تان نقش ببندد.

دوست تان دارم – مهر انگیز پاشا

می تواید از دقیقه 1:33 ببینید

http://youtu.be/g8mynrRd7Ak

 

 

Frans de Waal: Moral behavior in animals

Talks | TED

http://www.ted.com/talks/frans_de_waal_do_animals_have_morals.html

در باره دوال:

http://www.psychology.emory.edu/nab/dewaal/

 

More from مهرانگیز پاشا
به دختران مجرد اینها را نگوئید
خوش به حالت که مجردی. مردا واقعا احمق هستند نه مردا احمق...
Read More