چه نوع افرادی در معرض خیانت هستند

تحقیقات زیادی در باره افرادی که مرتکب خیانت می شوند وجود دارد. همه کنجکاو شخصیت خیانتکاران هستند تا با شناخت بهتر این نوع افراد، از مصیبت خیانت، خود را دور نگه دارند.

ولی در باره افرادی که در معرض خیانت قرار می گیرند چیز زیادی نمی دانیم. معمولا تنها حس عمومی که در باره آنها وجود دارد مظلومیت و شکستی است که بر زندگی شان سایه افکنده است.

بر اساس یکی از جدیدترین تحقیقات که بیش از ۱۵۰۰ زن و مرد متاهل در آن شرکت داشتند سعی شده است تصویر کاملتری از افرادی که مورد خیانت قرار می گیرند به دست آید.

تحقیق فوق در جمعبندی کلی نشان داد دو عامل یا دو ویژگی شخصیتی وجود دارد که افراد را یا مصون از خیانت می سازد یا در معرض خیانت قرار می دهد.

محققین در درجه اول متوجه شدند افرادی که از وجدان و خودآگاهی بیشتری برخوردارند کمتر در معرض خیانت قرار می گیرند.

افراد با وجدان احساس مسولیت بالایی دارند. سخت کوش و منظم هستند و دقت شان نسبت به جزئیات بالا است. برای آنها رضایت جنسی شریک زندگی شان مهم است. محققین بر همین اساس نتیجه گیری کردند چون این نوع شخصیت درک و توجه کافی نسبت به رابطه زناشویی خود دارند مدام در حال ایجاد تعادل و حل مشکلات خانوادگی خود هستند.

بررسی ها در باره شرکت کنندگان متاهل در قدم بعدی نشان داد که افراد مثبت و اهل مدارا بیشتر از دیگران در معرض خیانت شدن قرار می گیرند. این نوع آدم های خوش برخورد و مهربان، برای شان خیلی مهم است که باعث رنجش دیگران نشوند. آنها مدام مشغول سرویس دادن صمیمانه به شریک زندگی شان هستند.

آدم های اهل مدارا، خیلی راحت از حق خودشان می گذرند. این نوع آدمها در معرض خیانت شدن قرار می گیرند چون اهل صلح و آشتی هستند و شانس اینکه همسر یا شریک زندگی شان را ببخشند زیاد است. این نوع افراد زیاد اهل انتقام و خشونت نیستند. همه این مشخصات به شریک زندگی شان این جرات را می دهد که به فکر خیانت بیفتند.

What Your Personality Might Say About Your Likelihood of Being Cheated On

Mahambrey, M. (2020). Self‐reported Big Five personality traits of individuals who have experienced partner infidelity. Personal Relationships

Image Source

https://www.huffingtonpost.ca/

 

 Relationships.

More from سعید داورپناه
زنان و کاهش میل جنسی به شریک زندگی
  گفته می شود بین 10 تا 30 درصد زنانِِ 20 تا...
Read More