عکس روز – زن و حمام

 

عکاس آلمانی « آلکسیس وایت» سعی کرده است برای تخیل و تصور مردان از حمام گرفتن زنان، سه عکس ساده و صمیمی تدارک ببیند.

More from مرد روز
زن و مُد، مرد و ورزش
می‌توان به‌درستی، همه ماجرای استقبال از مد توسط زنان و دلبستگی مردان...
Read More