عکس روز – زن و حمام

 

عکاس آلمانی « آلکسیس وایت» سعی کرده است برای تخیل و تصور مردان از حمام گرفتن زنان، سه عکس ساده و صمیمی تدارک ببیند.

More from مرد روز
هشت عکس هفته
هیچوقت به این سادگی، مردم سیاره زمین در معرض دید همدیگر نبودند....
Read More