عکس روز – زن و حمام

 

عکاس آلمانی « آلکسیس وایت» سعی کرده است برای تخیل و تصور مردان از حمام گرفتن زنان، سه عکس ساده و صمیمی تدارک ببیند.

More from مرد روز

پیوستن پلیس به تظاهرات ضد نژادپرستی

  در طی هفت روز گذشته شهروندان امریکا دست به تظاهرات سراسری...
بیشتر بخوان