عکس روز – زن و حمام

 

عکاس آلمانی « آلکسیس وایت» سعی کرده است برای تخیل و تصور مردان از حمام گرفتن زنان، سه عکس ساده و صمیمی تدارک ببیند.

More from مرد روز

حوای موقرمز انگلیسی

[caption id="attachment_87149" align="aligncenter" width="701"] JANICE ALAMANOU[/caption] عکاس انگلیسی خانم جنیس آلمانو یک عکس...
بیشتر بخوان