عکس روز – زن و حمام

 

عکاس آلمانی « آلکسیس وایت» سعی کرده است برای تخیل و تصور مردان از حمام گرفتن زنان، سه عکس ساده و صمیمی تدارک ببیند.

More from مرد روز
واکسن دانشگاه آکسفورد قابل دسترس ترین برای سیاره ما
متخصصین بهداشت انگلیس، واکسن دانشگاه آکسفورد را تصویب کردند و در هفته...
Read More