#اعدام_نکنید

#اعدام_نکنید

More from مرد روز
Adnan Oktar پلی بوی مذهبی ترکیه دستگیر شد
شخصیت غیرعادی ولی قدرتمند عدنان اوکتار در طی دهها سال گذشته مدام...
Read More