#اعدام_نکنید

#اعدام_نکنید

More from مرد روز
تمرین « برعکس» برای پرورش و استقامت بیشتر اندام
به گفته متخصصین تربیت بدنی، شیوهِ تمرین فیزیکی « برعکس» یا « eccentric...
Read More