مشروطه سلطنتی واقعی، آرزوی صد ساله ایرانیان

نسبت به رضا پهلوی تبعید شده در خارج، واقعا بی انصافی زیاد می شود. او در هر فرصت ممکن در هر سمینار یا مصاحبه، دخالت نظامی بیگانگان به وطن را نادرست تشخیص داد. او نه از نیتش برای پادشاه شدن حرف زد و نه با هیچ حکومتی ساخت و سازش داشت.

رضا پهلوی هیچوقت اعلام نکرد می خواهد مثل پدر و پدر بزرگش شاهنشاهی کند. او رسما بارها اعلام کرد که سلطنت مشروطه به درستی اجرا نشد. او بارها توضیح داد که مسئله اصلی برای ایران عزیز، عبور از جهنمی است که حکومت مذهبی برای کشور ایجاد کرده است.

او به دفعات توضیح داد که بعد از تغییر مدیریت سیاسی کنونی، مردم فرصت خواهند داشت در باره نحوه اداره کشور رفراندم بگذارند و هر حکومتی می خواهند انتخاب کنند.

رضا پهلوی در بدو جنگ عراق و ایران، درخواست کرد بیاید به وطن و به عنوان یک خلبان جنگی در خدمت ایران باشد. او یک میهن پرست تبعید شده است.

چرا به جای نگرانی های فرضی و شایعات و افترا و تهمت، شانس اتحاد مردم ایران دور این شاهزاده دمکرات را نادیده می گیریم؟

ایا از سیستم مشروطه سلطنتی و خطر دیکتاتوری شدن آن باید ترسید؟ یعنی لقب جمهوری را یدک کشیدن کافی است؟ ایا واقعا ج. ا و سوریه به صورت جمهوری اداره می شوند؟

هنوز وقتش نرسیده است به این واقعیت بپردازیم که بنیان سلامت و رشد یک اجتماع، ازادی احزاب، ازادی رسانه ها و ازادی های فردی است؟

ما ایرانیان یک ویترین بزرگ از انواع آلترناتیو بی نقص و همه پسند نداریم. همه را در این چهل سال زدند و کشتند و به بند کشیدند. اگر رضا پهلوی بهانه ملی باشد برای عبور از این دزدان ریاکار مذهبی، چرا که نه…

بدون شک رضا پهلوی مشکل دارد. نسبت به خاندان پهلوی تعصب دارد و بخش بزرگی از طرفدارانش، تفکرشان قدیمی و سنتی است.

حتما اگر رضا پهلوی آزادی های اساسی را تضمین نکند خطر استبداد خواهد بود. ولی این خطر با هر سیستم مدیریت دیگر هم خواهد بود. مشروطه سلطنتی در انگلیس و اروپا و کانادا و استرالیا و حتی در افریقا و آسیا دارد به اندازه هر جمهوری موجود و متعادل دنیا، کار می کند.

شهروندان ایران با رای خودشان نماینده های متفاوت و حتی مخالف را به مجلس شورای ملی می برند. هر حزبی بیشتر رای بیاورد مسول اصلی کشور خواهد شد.

ایرانی ها تافته جدا بافته از هیچ جامعه ایی نیستند. همه جوامع بشری با هر خصلت و تاریخ و آسیبی، به هر حال دنبال بهروزی و آرامش هستند. شهروندان ایران هم بالاخره راهی برای عبور از حکومت اهریمنی پیدا خواهند کرد.

More from ونداد زمانی

فلسفه درویشان دوران یونان و رم – ۲

یکی از مهمترین تاکیدات دراویش فیلسوف یونان و رم باستان « یادآوری...
بیشتر بخوان