تصورات عجیب یک دختر ۲۶ ساله روسی

وقتی تکنیک عکاسی دیجیتال، نقاشی، مد، افکار غیرعادی و دنیای خیالی با هم در ذهن یک دختر ۲۶ ساله روس به نام « شدلینا» ترکیب شوند نتیجه اش خارق العاده است.

تصاویری که این دختر عکاس می آفریند نوعی بازیگوشی غیرعادی است که درست روی لبه باریک بین چندش و زیبایی خودنمایی می کند.

آثار این دختر هنرمند را می توانید در شبکه های اجتماعی اش دنبال کنید.

Instagram | Instagram | Facebook | youtube.com

More from مرد روز
اسباب بازی جنسی « چراغ قوه» برای کنترل خودارضای
معروفترین وسیله برای خودارضایی مردان the Fleshlight شکل بیرونی اش شبیه چراغ قوه است...
Read More