Search Results for:

thebookoflife

سن عاطفی چیست

یکی از بزرگترین مشکلات انسانها این است که شعور عاطفی شان همسطح و هم اندازه با رشد فیزیکی شان نیست. یک فرد می تواند…

اهمیت اعتراف به گناه

کلمه اعتراف و اقرار در فرهنگ ایرانی سابقه خوبی ندارد. اعتراف مترادف است با فاش کردن اسراری که دوست نداریم برملا کنیم. معمولا هم…

اهمیت چشم دوختن به پنجره

زل زدن به پنجره شاید برای خیلی از ما، تعبیری جز تلف کردن وقت نباشد. چون به نظر می‌رسد کاری انجام نمی‌دهیم و در خدمت هدفی…

فلسفه ذن و مراسم چایخوری

در دنیای فلسفی شرق، بویژه در مکتب ذن بودیسم، فیلسوف ها شعر می گویند، کلمات قصار می نویسند. سرود می خوانند و حتی نوعی مراسم…

پذیرش تغییرات

در طول تاریخ بشر، این اعتقاد وجود داشت که دنیا زیاد تغییر نمی کند چون برای انسان ها، ثبات و امنیت، بهترین ایده آل بود….

چرا همیشه نگرانیم

:از دید فیلسوف دور و زمانه ما آلن دباتن، نگرانی ها و دلهره ها همیشه می مانند چون ۱- بدن بسیار شکننده ای داریم…

نقش الهه شانس در زندگی بشر

فیلسوف معروف آلن دباتن در یکی از نوشته هایش در باره رسیدن به آرامش فردی، چندین استدلال می آورد. او معتقد است نقشی که یونانیان باستان…