تقدیم به خوش شانس ها

  سالها پیش در یک اتوبوس و در حین سفر به اصفهان، کمابیش ناخواسته به صحبت های دو مرد گوش سپردم. یکی از آن … Continue reading تقدیم به خوش شانس ها