ویدئوی تبلیغی پریود شدن مردان

یک کمپانی مخصوص لباس زیر برای پریود ماهانه زنان، با فرض اینکه اگر مردان پریود شوند چه اتفاقی خواهد افتاد یک ویدئوی غیرمنتظره تهیه کرد تا به مردان یادآوری کند پریود شدن یک امر طبیعی و انسانی است.

ویدئو با اعتراف کمابیش شرمگینانه یک پسر نوجوان به پدرش شروع می شود وقتی که می گوید « بابا، فکر می کنم پریود شدم»… و با دلگرمی و حمایت پدر و به تصویر کشیدن انواع حالت های دیگر پریود مردان ادامه می یابد.

کمپانی Thinx، توانست هم به جلب توجه ایی که دنبالش بود برسد و هم به شیوه ایی خلاق سعی کرد پدیده پریود زنان را تا حد امکان معمولی جلوه دهد.

Thinx’s first national ad campaign imagines a world where men get periods, too
https://www.fastcompany.com/90412779/thinx-menstruation-ad-campaign-imagines-men-getting-periods

More from مرد روز

تعریف مردانگی از دید بارک اوباما

بارک اوباما رئیس جمهور سابق امریکا در یک برنامه تلویزیونی به همراه...
بیشتر بخوان