ببینید ما مردها چقدر مهربانیم

Posted by Johan Koop on Saturday, February 17, 2018

.
وقتی مرد جوانی شیشه های یک سلمانی زنانه را تمیز می کند مشتریان و آرایشگران زن، شاهد چیزی می شوند که تصور نمی کردند.

More from مرد روز

عکس روز – شوخی با مجسمه ها

شوخی با مجسمه های شهر منبع تصویر http://www.boredpanda.com/people-playing-with-statues-funny-posing/
بیشتر بخوان