ببینید ما مردها چقدر مهربانیم

Posted by Johan Koop on Saturday, February 17, 2018

.
وقتی مرد جوانی شیشه های یک سلمانی زنانه را تمیز می کند مشتریان و آرایشگران زن، شاهد چیزی می شوند که تصور نمی کردند.

More from مرد روز

اتفاقی که افتاد و شکست – 2

ملحفه را آرام روی فربد می‌کشی و پوسته‌های تخمه و چندین استکان...
بیشتر بخوان