یکی از انواع جالب خداباوری – دئیسم

به طور کلی دو نوع خداباوری در سیاره ما وجود دارد. اولی، پرستش خدایی است که خالق جهان است و هر لحظه مشغول هدایت … Continue reading یکی از انواع جالب خداباوری – دئیسم