انسان ها با دو ترس به دنیا می آیند

cu9-uffwcaap5jo

۷۵ درصد اسکناس های صد دلاری امریکا در بیرون از کشور است

بر اساس نتایج یک تحقیق، دو ساعت سکوت در روز، باعث رشد سلول های مغزی در محوطه« هیپوکمپوس» می شود. جایی که حافظه بشر قرار دارد.

سوسک بمباردیه موقع دفاع از خود، مواد داغ شیمیای به سمت  خطر، شلیک می کند

انسان ها با دو ترس  به دنیا می آیند. ترس از سقوط  و صدای بلند … بقیه ترس ها را یاد میگیریم.

۴۰ میلیون سال پیش، هر روز ۲۲ ساعت بود و هر سال به  ۴۰۰ روز تقسیم می شد

مردانی که موی سرشان را از ته می زنند از دید زنان، قدبلندتر و ۱۳ درصد قوتی تر به نظر می آیند

۳۰ درصد امریکایی ها لب به مشروب نمی زنند.

شیربچه ها تا دوسالگی قدرت غرش ندارند

شیربچه ها تا دوسالگی قدرت غرش ندارند

More from مرد روز
مد روز: شلوار جین گِلی شده
شلوار جین شسته شده و سابیده شده دیده بودیم. زانو پاره و وصله...
Read More