اجرای ارکستر توسط زنان لخت

 اجرای این ارکستر در ژاپن صورت گرفته است. ولی توسط یک ویتنامی  بازنشر یافته است.

More from مرد روز

آقای پلی بوی

هیو هفنر، خالق مجله‌ی «‌پلی بوی» نزدیک به 60 سال پیش این...
بیشتر بخوان