کمک مالی به مجله مرد روز – Donation

حمایت شما از شیوه روزنامه نگاری ما، حمایت از سلیقه و توقع اجتماعی خودتان است. به ما فرصت بیشتر دهید تا به تنوع سلیقه های روزنامه نگاری ایران عزیز، بیافزاییم

.

Since 2012, our writers produced original articles, translations, commentaries, reviews, and short stories. We are hoping that some of you would be able to help us to continue our thought provoking journalism.

 

More from مرد روز

چرا بعضی ها برای زنان مجرد، حق جنسی قائل نیستند

مخالفین سرسختِ سکس قبل از ازدواج برای خانم ها، از استدلالی استفاده...
بیشتر بخوان