پندهای جنسی مخرب که از نوجوانی یاد می گیریم – ۲

فقط دنبال جذاب باش 

این روزها عکس ها و ویدئوهای پورنوگرافی و مجلات مد و زیبایی، ماندگارترین تصورات جنسی نسبت به زنان را در ذهن بسیاری از ما مردان می‌سازند و به همین خاطر، به طور ناخودآگاه فقط به دنبال نوع خاصی از زنان و حتی تجسمِ شخصیت مخصوصی از رفتار جنسی زنان می رویم.

Vincent van Gogh La Mousmé, 1888
Vincent van Gogh La Mousmé, 1888

هیچکس منکر زیبایی و جذابیت جنسی نیست. اما تصوراتی که شرکت های تبلیغاتی بر ما تحمیل می کنند ما را از یافتن شریک و معشوق و دوست محروم می‌سازد.

واقعیت طبیعی این است که همه آدم‌ها به اشکال مختلف، به هر حال، برای انواع آدم های دیگر جذابند. برای مردان هم گردن کشیده، پوست نرم و لطیف، پاهای بلند، دستان ظریف، چشمان قشنگ و پر پشتی موها جذاب است و هم  صمیمیت، صداقت، آرامش و مهربانی، کنجکاوی، هوش، وقار و هزاران ویژگی جذاب دیگر …

یافتن جفت خوب و تشکیل خانواده و هماهنگ کردن تمامی فعالیت های زندگی در پیرامون ایک زندگی دراز مدت از خودگذشتگی می خواهد و درست به همین خاطر، تنوع بیکران انواع زیبایی و جذابیت، پاداش های بسیار مطبوعی است که در ازای تعهد لازم داریم.

جذابیت، زیبایی و لطافت زن را نمی توان انکار کرد ولی محدود کردن تعریف زیبایی به تصویر زن های عروسکی در دنیای سرگرمی ها، با واقعیت زندگی انسانها تطبیق ندارد.

بخش اول

این مقاله متن مستقلی است که بر اساس مطالب منبع زیر نوشته شده است

Five Lies that Distort Male Sexuality and Hurt Men – Jamie Utt

http://everydayfeminism.com/2014/09/distort-male-sexuality-hurt-everybody/?utm_content=bufferce011&utm_medium=social&utm_source=facebook.com


More from سعید داورپناه

نه گذشته وجود دارد نه آینده، فقط تکرار ابدی و مستمرِ اکنون

  نظریه « بیوسنتریسم» با آنکه در سال 2007 رسما به کمک...
بیشتر بخوان