ساختن منظره با بدن لخت

Shin-Knee-Valley

Carl Warner  عکاس معروف تبلیغات از ۱۰ سال پیش، شگرد منظره سازی اش را شروع کرد. او با چیدن و ترکیب بدن انسان قادر به خلق منظره هایی می شود که در نگاه اول قادر به تفکیک با منظره طبیعی نیست. یکی از تاثیرات مستقیم کارهای او به هم زدن پیشداوری ها و برداشت های فرهنگی بیننده است. بدن های لختی که او در این عکسها استفاده می کند کوچکترین نشانی از تحریک جنسی به همراه ندارد.

کارهای او در ظاهر ساده به نظر می آید ولی دقت در جزئیاتی که می آفریند باعث می شود که عکس هایش تبدیل به یک سبک شوند. او بعدها از تکنیک خود برای تهیه عکس های تبلیغاتیِ مربوط به غذا هم استفاده کرد.

Desert of Sleeping Men
Valley-of-the-reclining-woman
Shoulder-Hill-Valley
Desert of Backs

مجموعه منظره غذایی

More from ترجمه‌ی محمد رادفر

یافتن رژیم غذایی شخصی برای بدن متناسب

پدر ۳۷ ساله ایی که بیشتر کودکی و بزرگسالی اش هم چاق...
بیشتر بخوان