بچه درویش ها و کشکول تبرزین

گفته می شود بخشی از مرام و مسلک درویشان ایرانی از تعالیم بودا نشات گرفته است. برای همین شاید مشاهدهِ رد کشکول تبرزین در نسل معاصر بودایی های نپال، خالی از لطف نیست.این کودکان منطقه کواتماندو خود را برای مراسم Bratabandha یا « پا به سن گذاشتن» آماده می کنند.

A group of Nepalese Buddhist boys pose as they attend-Bratabandha a coming of age ceremony in Kathmandu
A group of Nepalese Buddhist boys pose as they attend Bratabandha a coming of age ceremony in Kathmandu

Read more: http://www.thenational.ae/world/south-asia/in-pictures-buddhist-boys-coming-of-age-ceremony-in-nepal#ixzz2vrKUvBir
http://www.thenational.ae/world/south-asia/in-pictures-buddhist-boys-coming-of-age-ceremony-in-nepal

More from مهرانگیز پاشا

عادت های افراد همیشه بدبخت

انسانها همیشه به دنبال خوشبختی، آرامش، عشق، بهره وری مطبوع از زندگی...
بیشتر بخوان