در میدان کیف چه می گذرد

در طی روزهای گذشته شکاف بین دولت و مردم در اوکرائین بیشتر شده است. متاسفانه تضاد ایجاد شده بین مردم و دولتی که تمایل به روسیه و کنترل جامعه از طریق شیوه های انحصارطلبانه دارد فضای متشنج را به مرحله خطرناک و مرگباری کشانده است.
kiev 15kiev 9 kiev 10 kiev 14 kiev 7 kiev 6 kiev 5kiev 4 kiev 3 kiev 2 kiev 1 kiev11 kiev813 12 UKRAINE

http://www.theatlantic.com/infocus/2014/02/kiev-truce-shattered-dozens-killed/100685/

Kiev Truce Shattered, Dozens Killed

Written By
More from سعید

غذای ساده، خوشگل و خوشمزه

علاقه به آشپزی در مردان می تواند به دلائل مختلف باشد. شغل...
بیشتر بخوان