در میدان کیف چه گذشت

در طی روزهای گذشته شکاف بین دولت و مردم در اوکرائین بیشتر شده است. متاسفانه تضاد ایجاد شده بین مردم و دولتی که تمایل به روسیه و کنترل جامعه از طریق شیوه های انحصارطلبانه دارد فضای متشنج را به مرحله خطرناک و مرگباری کشانده است.

kiev 15

kiev 9

kiev 10

kiev 14

kiev 7

kiev 6

kiev 5

kiev 4

kiev 3

kiev 2

kiev 1

kiev11 kiev813 12 UKRAINE

http://www.theatlantic.com/infocus/2014/02/kiev-truce-shattered-dozens-killed/100685/

Kiev Truce Shattered, Dozens Killed

Written By
More from سعید

Zaz – جواهر و ویلا و ماشین نمی خوام

این ترانه زیبا و صمیمی که «زز» تو کوچه های یه شهر...
بیشتر بخوان