آمارِ واقعیت ها – 2

 

یکی از قدیمی ترین و مستقل ترین مجلات امریکا Harper’s Magazine بخشی دارد به نام « لیست آمار» که بدون حاشیه پردازی، مستقیما به سراغ ارقام و آماری می رود که احتیاج به توضیح و تفسیر ندارند.

070411_nixontapes2

اندازه بهشت بنا به گفته شخصیت مذهبی معروف «بیلی گراهام» که کشیش مخصوص چندین رئیس جمهور  امریکا بوده است حدود 2400 کیلومتر است.

42 درصد امریکایی ها به طور منظم در مراسم مذهبی شرکت می کنند.

مدیران کمپانی های امریکایی 65 درصدشان در مراسم مذهبی هفتگی شرکت می کنند.

نسبت مذهبی نبودن چک ها به اسلواک ها 8 به یک imagesاست.

فقط 8 درصد یهودی های ساکن شهرک های اطراف نوار غزه خودشان را مذهبی خطاب می کنند.

25 درصد امریکایی ها حداقل یکبار در هفته برنامه های مذهبی تلویزیون evangelical را تماشا می کنند.

25 درصد امریکایی ها حداقل یکبار مذهب خود را عوض کرده اند.

http://harpers.org/harpers-index/?s=religion

 

 

More from مهرانگیز پاشا

گوگوش هنوز کشف حجاب نکرد

گوگوش... از هر نظر خارق العاده است. اسمش، کودکی اش، خانواده اش،...
بیشتر بخوان