هیچکس از خودکشی مصون نیست

چهره حقیقی خودکشی از دید توماس جوینر پروفسور دانشگاه فلوریدا در پشت پرده عجیب و غیرعادی یک ناهنجاری روانی پنهان نشده است. به اعتقاد … Continue reading هیچکس از خودکشی مصون نیست