خواننده درویش مسلک «گرایمز» معشوقه ایلان ماسک

خواننده کانادایی « گرایمز » اجدادش مخلوطی از اوکرائین، کبک، اسکاتلند و انگلیسی هستند. برای همین موسیقی اش آمیخته ایی از سرودهای قرون وسطا، … Continue reading خواننده درویش مسلک «گرایمز» معشوقه ایلان ماسک