دی‌جی لحظات خلوت شما – 3

بعضی موسیقی ها ساخته شده اند برای لحظات خاصی در روز. این یکی انگار ساخته شده برای آخرین دقائق قبل از خواب. می توانید فکر و خیالها، نگرانی ها و شادی های خودتان را مرور کنید و مطمئن باشید که این آهنگ هم با شما خواهد بود و هم سعی نمی کند در افکارتان مداخله کند. شاید حتی با شما به خواب روند.

در پایان ویدئو، اجرای کامل ترانه در لندن نیز افزوده شده است.

https://soundcloud.com/findtheothers/11-the-things-you-want-remixed

find the others

Written By
More from سام

آینده مملکت توی جیب خالی من و تو

چراغ قرمزه من وایستادم نفس بگیرم چرا بارون نمی‌‌آد، نمی‌‌آد یه مشت...
بیشتر بخوان