تعریف علمی بوسه

دانستن این نکته خیلی جالب است که در حین بوسیدن بخشی از هورمون تستاسترون از دهان مرد به دهان زن منتقل می شود!

شریل کرشبام: درست است… از اینطرف و آنطرف می شنویم که چرخاندن زبان و مکیدن متوالی لب و زبان، مسخره و زیادی است. اما به لحاط بیولوژی قابل درک خواهد بود اگر بدانیم جذب تستاسترون مردان در حین بوسیدن، میل جنسی ما زنها را تحریک می کند و در طی یکی دو هفته آینده، آمادگی بیشتری برای آمیزش در ما ایجاد می گردد. اتفاقی که برای هر دو نفر خوب است.

By Axelle b – http://www.publicdomainpictures.net/

این ماجرای بوسیدن از چه وقتی با انسان عجین شده است؟

شریل کرشبام:  قدیمی ترین مرجع ادبی که به بوسه اشاره کرده است متن های سانسکریت هندی ها است ولی بوسیدن در واقعیت به دوران قبل از کتابت بر می گردد. اگر به دنیای حیوانات نظر بیفکنیم متوجه می شویم که عمل بوسیدن یا اعمال مشابه آن در خیلی از حیوانات دیده شده است.

اصراری نداریم که رفتارهای مشابه تماس لب ها در حیوانات را بوسیدن خطاب کنیم. ما  دقیقا نمی دانیم انگیزه های بعضی از آنها از بوسیدن چیست؟ اما می توانیم ببینیم به عنوان مثال بابون ها حدود ۱۲ دقیقه لبها و زبان همدیگر را می مکند که شاید نوعی تاثیر عاطفی بر همیدیگر است.  به هر حال این نوع تماس ها و نوازش اعضای بدن همیشه در رابطه با یک نفر دیگر بوده است. برای همین فکر می کنم ما انسانها نیز از بدو  پیدایش مان همدیگر را می بوسیدیم.

ایا تحقیق در باره ماهیت فیزیکی بوسه، باعث می شود که حس رمانتیک آن محو شود؟

شریل کرشبام: برای من قضیه بر عکس بوده است. تحقیق و به زیر ذره بین بردن ماهیت علمی بوسه، توجه مرا نسبت به حس رمانتیک بوسه بیشتر کرده است چون به نوعی قدر و منزلتش را بیشتر می دانم. من می دانم وقتی که فردی را می بوسم چه مقدار عاطفه، اعتماد و حس  زیبا در من گرد هم آمده است.

برای این اطلاعاتی که دارم بهای بیشتری به بوسیدن می دهم مثلا وقتی همسرم را در حین بدرقه اش، صبح ها می بوسم عمداً دقت بیشتری به خرج می دهم و  اصلا عجله نمی کنم. از دید من، دانستن اسرار علمی می تواند راهگشای یک رابطه کیفی و زیباتر باشد. همه انگیزه ام این است که نشان دهم ما چقدر از ذات معقول و زیبای طبیعت خودمان کم می دانیم و تماس مان قطع شده است. همه امیدم این است که آشتی آگاهانه ای بین علم و طبیعتِ بشر ایجاد کنم.

 

دزدی بوسه عجب دزدی خوش عاقبتی است    که اگر باز ستانند دو چندان گردد

صائب تبریزی

بخش اول

Ask An Academic, The New Yorker

http://www.newyorker.com/online/blogs/books/2011/02/ask-an-academic-valentines-edition-the-kiss.html#ixzz27XbLLXCk

FreeDigitalPhotos.net

The Science of Kissing: What Our Lips Are Telling Us- Sheril Kirshenbaum

http://www.amazon.com/Science-Kissing-What-Lips-Telling/dp/0446559903

http://www.amazon.com/Sheril-Kirshenbaum/e/B003FFUPJS/ref=ntt_athr_dp_pel_1

Image source
http://www.publicdomainpictures.net/

More from ترجمه ونداد زمانی

فلسفه کجاست؟

همه‌جا این افسوس شنیده می‌شود که چرا فلسفه تماسش را با مردم...
بیشتر بخوان