۹۹ درصد افکار درون مغز ما بیفایده به ذهن ما هجوم می‌آورند

اکثریت بشر فکر می کند که دارد فکر می کند ولی در حقیقت مشغول بروز پیشدواری های ذهن خود هستند. شخصیت موثر تفکر پراگماتیسم « ویلیام جیمز» که یک پزشک بود و بعد فیلسوف شد می گوید: « قوی ترین وسیله دفاعی در باره نگرانی و تنش زندگی این است که بتوانیم یک فکر را بر سایر افکارمان مقدم بدانیم»

از نظر پراگماتست ها ذهن ما یک وسیله است. وسیله ایی که باید برای ما کار کند و در کنترل ما باشد وگرنه به ضرر ما کار خواهد کرد.

تمرین مداوم برای کنترل افکار، تنها راه ما است، یک فن مهم در زندگی که باید آن را یاد بگیریم. اگر نتوانیم به این ذهن پریشان و همواره  پراکنده مان مسلط شویم هیچوقت رنگ آرامش و موفقیت را نخواهیم دید. تک تک ما بهتر است بیاموزیم ذهن ما که یک سر دارد و هزار سودا را چگونه مهار کنیم.

برای دقایقی به انواع پیام ها و خطرها و حدس و گمان های ذهن خودتان گوش کنید. ایا چیزی جز انبوه افکار  بی درو پیکر متکی بر ترس و نگرانی و گمان نیست؟

تهاجم بی رویه و بی پایان همه این افکار سرشار از تشویش جز شرم و خشم و رنج، واقعا ارمغان دیگری برای ما ندارند.

سوال اساسی که بهتر است از خود بپرسیم این است که عملا  چگونه این افکار را در خدمت وضعیت بهتر خود قرار دهیم؟ جوابش کاملا مشخص است. اکثریت شان به درد ما نمی خورند. بیفایده و هدر دهنده احساس و عاطفه و انرژی ما هستند.

 پراگماتیسم می گوید بهتر است با دقت تمام فکری که واقعا به درد ما می خورند را تشخیص دهیم. ۱- فکر کردن در باره حل یک مشکل، از جمله معدود افکاری است که بهتر است بر ان تاکید کنیم. ۲- متوجه دانش و شعور خودمان باشیم و تا حد ممکن به آنها برای بررسی انتخاب و تصمیم بهتر پناه ببریم.

آگاه شدن از هجوم همیشگی افکار پراکنده، اولین قدم برای کنترل آنها است. برای همین به محض اینکه درون طوفان افکار پریشان به این حس و تلقین رسیدیم که آدم مثلا احمق یا شکست خورده ایی هستید بدانیم که مجددا سوار افکار ناخواسته شده ایم و دارد ما را به هر سمتی جز شعور و تشخیص خودمان می برد.

اگر در همین لحظه به خودتان اثبات کردید که فقط دارید این کلمات را می خوانید و به انواع افکار ضد این حقیقت ساده رخصت نمی دهید یعنی تمرین موفقی را شروع کرده اید.

تسلط و کنترل شما بر افکارتان، مهمترین عامل برای داشتن زندگی آرام و متعادل است.

https://medium.com/swlh/stop-spending-so-much-time-in-your-head-76b62942f878

This article was originally published on DariusForoux.com

More from ماهان طباطبایی
همه خواسته‌های ما تقلیدی است
یک نظریه کمابیش جدید وجود دارد به نام « امیال تقلیدی» که...
Read More