عروسی مشرک‌ها – Pagans Weddings

پیگن یا مشرک بودن در این دور و زمانه دو معنی دارد. آنها یا افرادی هستند که معتقد به پرستش انواع خدایان و بت ها هستند. خدایان و بت هایی که اروپایی ها قبل از به رسمیت شناخته شدن مسیحیت می پرستیدند.

تعریف دوم پیگن یا مشرک این است که آنها اعتقادی به مذهب و بخصوص سه دین ابراهیمی ( یهودیت، مسیحیت و اسلام) ندارند.

پیگن ها یا مشرکین معاصر معتقدند که همه چیز در سیاره ما از ۵ عنصر تشکیل شده است. آب و اتش و زمین هوا، چهار عنصری مادی هستند و عنصر پنجم اثیر می باشد که هویت معنوی دارد و باعث پیوند چهار عنصر اصلی می گردند.

مراسم عروسی پیگن ها نوعی پیوند ساده شخصی است که دو نفر مشرک هر سال عهدشان را تمدید می کنند یا پیوند یک زوج است برای طول زندگی مشترک…

بستن دست زوج به همدیگر و حتی پریدن از آتش و جارو، جزو برنامه های اصلی عروسی شان است. ریشه باستانی  پیگن ها به دوران یونان و رم باستان می رسد و پرستش آنواع خدایان از جمله الهه گل یا الهه زمین و باروری و کشاورزی و …

More from مرد روز

تصویر مردی که همه خواب می بینند

  از سال 2006 وقتی که بیمار یک روانپزشک معروف نیویورکی، طرح...
بیشتر بخوان