ویديوی ترانه «خاکش را بروب» با آلبوم عکسهای بدن لخت

ترکیب تصاویر زیبای عکاس روس Anatoly Toor و ترانه « خاکش را بروب» تبدیل به اثری چشم نواز شده است.

More from مرد روز

سلفی پا – محسن و دوستان همکفش

مجموعه «سلفی پا » در باره سهیم شدن لحظه های ساده شخصی...
بیشتر بخوان