ویديوی ترانه «خاکش را بروب» با آلبوم عکسهای بدن لخت

ترکیب تصاویر زیبای عکاس روس Anatoly Toor و ترانه « خاکش را بروب» تبدیل به اثری چشم نواز شده است.

More from مرد روز

چرا بعضی مردان از آشنایی اولیه با زنان می‌گریزند

بعضی مردان افت و خیز عاطفی قوی دارند این نوع مردان، عادت...
بیشتر بخوان