ویديوی ترانه «خاکش را بروب» با آلبوم عکسهای بدن لخت

ترکیب تصاویر زیبای عکاس روس Anatoly Toor و ترانه « خاکش را بروب» تبدیل به اثری چشم نواز شده است.