جشنواره تیرگان – تورونتو

روانشناسی

عشق و روابط

در یک نگاه

Tag Archives

غریزهٔ مساوات

غریزهٔ مساوات

اگر تشخیص «روان‌شناسان تکاملی» درست باشد پس جماعت مخفی‌شده در جنگل‌های انگلیس در دوره قرون وسطی، آدم‌های آرمانگرا و ماجراجویی نبودند که به رهبری رابین هود بی‌جهت خود را به خطر می‌انداختند. پروفسور سان بر این باور است که با وجود تفاوت‌ها و فاصله‌های اخلاقی، اقتصادی و..

April 16, 2012 with ۰ Comments