از اینجا و از آنجا

  • من واقعا سر در نمیارممن واقعا سر در نمیارم
    نوشین زرگری انگار در حال دویدن می نویسد. یکی از ویژگی هایش این است که برای مخاطبان حرف هایش، چندین نسل …

کمک مالی به مجله مرد روز

  • کمک مالی – Donationکمک مالی – Donation
     امیدواریم با کمک های مالی شما خوانندگان، بتوانیم پوینده تر و متنوع تر از همیشه در خدمت شما باشیم. …

روانشناسی

عشق و روابط

در یک نگاه

سنگ صبور

Tag Archives

میمون‌ها به پرداخت نابرابر اعتراض می‌کنند

میمون‌ها به پرداخت نابرابر اعتراض می‌کنند

دکتر Lixing Sun استاد زیست‌شناسی دانشگاه واشنگتن، معتقد است بشر در طول زندگی تکاملی‌اش به «غریزه مساوات» مجهز شده که عبارت است از مخالفت با نابرابری. از دید او «مساوات طلبی» یکی از مشخصات بارز و مشترک انسان‌هاست و هم یکی از نشانه‌های تمایز انسان با بسیاری از جانوران دیگر...

April 16, 2012 with ۰ Comments