تازه ها

برنامه های فرهنگی اجتماعی ایرانیان

روانشناسی

عشق و روابط

در یک نگاه

سنگ صبور

Tag Archives

میمون‌ها به پرداخت نابرابر اعتراض می‌کنند

میمون‌ها به پرداخت نابرابر اعتراض می‌کنند

دکتر Lixing Sun استاد زیست‌شناسی دانشگاه واشنگتن، معتقد است بشر در طول زندگی تکاملی‌اش به «غریزه مساوات» مجهز شده که عبارت است از مخالفت با نابرابری. از دید او «مساوات طلبی» یکی از مشخصات بارز و مشترک انسان‌هاست و هم یکی از نشانه‌های تمایز انسان با بسیاری از جانوران دیگر...

April 16, 2012 with ۰ Comments