تازه ها

کمک مالی

امیدواریم با کمک مالی شما خوانندگان، بتوانیم پوینده تر و متنوع تر از همیشه در خدمت شما باشیم.

Tag Archives

غریزهٔ مساوات

غریزهٔ مساوات

اگر تشخیص «روان‌شناسان تکاملی» درست باشد پس جماعت مخفی‌شده در جنگل‌های انگلیس در دوره قرون وسطی، آدم‌های آرمانگرا و ماجراجویی نبودند که به رهبری رابین هود بی‌جهت خود را به خطر می‌انداختند. پروفسور سان بر این باور است که با وجود تفاوت‌ها و فاصله‌های اخلاقی، اقتصادی و..

April 16, 2012 with ۰ Comments