کاریکاتور روز – دعوای ترامپ و کیم جونگ اون

نقاش هلندی Tjeerd Royaards به خوبی توانسته است نشان دهد ترامپ و رهبر کره شمالی روح شان خبر ندارد چه تراژدی مخوفی، دنیا را تهدید می کند.

More from مرد روز

گوگل و حقایق جالب هفته

میانگین مدت یک رویا در حین خواب بین 2 تا 3 ثانیه...
بیشتر بخوان