طراحی های بامزه ولی بیرحم یک هنرمند روس

طراحی های هنرمند روس Anton Gudim هم بیرحم هستند هم بامزه … تصاویری که او از زندگی نسل جوان دنیا ارائه می دهد به نظر می اید چیزی در زندگی کم ندارند ولی انگار، هیچ چیز  شاد شان نمی سازد.

VK, Instagram, Facebook, Behance

More from مرد روز

5 کاریکاتور در باره رختخواب

[caption id="attachment_33952" align="aligncenter" width="548"] Deva-2005[/caption] [caption id="attachment_33951" align="aligncenter" width="548"] BOECHOUT-1988[/caption] [caption id="attachment_33953"...
بیشتر بخوان