الفبای حروف سکسی لاتین – قرن 19

۱۳۵ سال پیش نقاش فرانسوی Joseph Apoux مجموعه حرف الفبا را به صورت شیطنت های جنسی مردان و زنان قرن 19، ترسیم کرده است. طراحی های بازیگوشانه و جالبی هستند و نشان دهنده بخشی از وضعیت اروپای آن زمان… البته شاید متناسب سلیقه بعضی از شما نباشد.

Erotic alphabet-  الفبای اروتیک در ویکیپیدیا

More from مرد روز

اعتیاد در کوچه پس کوچه های ایران

معتادان بی خانمان ایران فقط بخش قابل روئیت این بحران هستند. جمعیت عظیمی...
بیشتر بخوان
  • مسعود

    جالب بود خصوصا ١٣٥ سالش