عاقبتِ سپردن نوزاد به پدر بازیگوش

ما مردان خیلی سریع وارد دنیای مسئولیت ها و نگرانی ها می شویم چون جزو برنامه های مقرر شده برای « مرد شدن» است. اما هیچوقت دست از شیطنت و بازیگوشی های پسرانه مان نمی کشیم.

More from مرد روز

نگذاریم لایه باریکِ تمدن در ایران بشکند

می گویند:« تمدن در هر جامعه فقط در حدِ لایه نازکِ یخ،...
بیشتر بخوان