بچه ای که لقب جادوگر گرفته بود

تصویر این خانم دانمارکی با بدن پر از خالکوبی را شاید خیلی ها در جهان دیده اند که در لحظه اول یک تضاد وحشتناک با تصویر یک کودک به حال خود رها شده را به رخ جهان کشید. Anja Ringgren Lovén از کارمندان یک موسسه خیریه دانمارکی است که به کمک این پسرک نیجریه ایی آمده بود که از طرف خانواده اش لقب « جادوگر» گرفته بود و سرنوشتی جز مرگ نداشت. موسسه دانمارکی با بازکردن یک یتیم خانه سعی می کند در حد توانِ محدود خود، عده ای از این کودکان را نجات دهد.

یک اعتقاد بومی در نیجریه و بخشی از سایر کشورهای افریقایی وجود دارد که به دلایلی نامعلوم، بعضی بچه ها توسط  ریش سفیدها یا دکترهای سنتی، جادوگر و طلسم شده شناخته می شوند و حضور آنها در خانواده و قبیله باعث بدیمنی می گردد. خانواده بدبخت، برای امنیت خود و قبیله ناگزیرند فرزندشان را در هر سنی که باشد از خانه طرد کنند تا بمیرد. گاهی نیز شکنجه و مرگ بر انها تحمیل می شود.

در بعضی مناطق، والدین کودکان را نزدیکترین رودخانه می برند و بدون اعلام قبلی آنها را به رودخانه می سپارند. انسان موجود عجیبی است. کجای قیافه این کودک، نشان از جادو و شوم بودن دارد؟

خانم دانمارکی Anja Ringgren Lovén در وبسایت این موسسه، خبر به  مدرسه رفتن و سلامت کامل پسرخردسال را درج کرده است.

وبسایت شرکت خیریه سرزمین امید 

Remember The Starving Kid Left To Die By His Parents? He Just Had His First Day Of School

Ringgren Lovén در فیسبوک

 

Support my work in Nigeria on DINNødhjælp website:

http://www.dinnoedhjaelp.dk/donation_english/ 

More from مرد روز

کارتونیست نورانی Andrei Popov

در این دنیای پر از شتاب و هیاهو، کاریکاتوریست روسی Andrei Popov...
بیشتر بخوان