رقص امروز – رقص زوج کره جنوبی متاثر از افریقا

رقص دو پهلو حرف نمی زند. اما و اگر ندارد. در ذره ذره حرکات هر فردی که می رقصد می شود شادی را دید و از دیدن آن شاد شد. رقص راه حلی است که بشر برای تحمل سختی های زندگی خلق کرده است.

More from مرد روز

اندوه بزرگی است زمانی که نباشی

https://youtu.be/iIKB104WRys?t=4s مرد ایرانی شاید از بد روزگار کمی خسته و عصبی و...
بیشتر بخوان