بابا نوئل های سیاره ما

Awakening / Getty –  دونده های شهر ونیز
Balazs Mohai/MTI via AP- مسابقه دوندگی برای جمع اوری خیریه. بوداپست مجارستان
Yorgos Karahalis / AP مسابقه دو در آتن یونان
Kim Hong-Ji / Reuters – غذا دادن به ساردین ها در سئول کره جنوبی
Wilfredo Lee / AP – ملاقات با یک دختر مریض در بیمارستان کودکان میامی امریکا
Fabio Teixeira / AFP / Getty  صف کودکان برای گرفتن هدیه در ریوداژانیرو  برزیل
Musa Al Shaer / AFP / Getty سرباز اسرائیلی و نشانه گرفتن- بتلهم اسرائیل
Francisco Seco / AP مادرید اسپانیا
Peter Nicholls / Reuters لندن انگلستان
K.M. Chaudary / AP لاهور پاکستان

Santa Claus Is Coming to Town

https://www.theatlantic.com/photo/2016/12/santa-claus-is-coming-to-town/511097/

More from مرد روز

نامه گاندی به هیتلر برای جلوگیری از جنگ

دوست عزیز، دوستانم مدام اصرار می کنند که به خاطر وضعیت خطرناک...
بیشتر بخوان